Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.justfreedomshop.com) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Just Freedom (KVK 78432437) streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, stat Just Freedom in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridische advice.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Just Freedom aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Just Freedom en de gebruiker van de website ontstaan. 

E-mail
Just Freedom garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails ( tijdig ) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mail verkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico's. Door zonder encryptie od wachtwoord beveiliging per e-mail met Just Freedom te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Just Freedom heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Just Freedom aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Just Freedom zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Just Freedom daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.